counselling and training company


Sales                                                       Predaj

Outsourcing

Our teams of representatives are actively involved in human medicine specializations, namely:
GP, Cardio, Ophtalmo, Uro, Gyn, Surg, Derma; 
and established very good relations with practising veterinary doctors.
Medical media´s services are targeted to companies selling their products in Slovakia and Czech Republic or intend to do so.

Currently we manage two teams consisting of 10 representatives and we cover the territory of entire Slovakia. We are able to select from our fellow workers database representatives and within two months build and train a new team tailored to the needs of our client.

Simultaneously, our knowledge of the veterinary environment contributes to the efficient sales of veterinary division products.

 

Naše tímy reprezentantov sú aktívne v rôznych špecializáciách:
Všeobecný lekár, Cardio, Ophtalmo, Gyn, Uro, Chir, Derma

a máme veľmi dobré kontakty aj medzi praktickými veterinárnymi lekármi.

Naše služby ponúkame spoločnostiam, ktoré chcú predávať svoje produkty na Slovensku a v Česku.
V súčasnosti máme dva tímy a 10 reprezentantov a pokrývame územie celého Slovenska. V prípade potreby dokážeme z databázy našich spolupracovníkov v priebehu dvoch mesiacov vybudovať a zaškoliť tím reprezentantov podľa požiadaviek klienta.

Znalosť veterinárneho prostredia zase pri predaji produktov veterinárnej divízie.