counselling and training company


Education                                              Vzdelávanie


Our educational programs are highly rated mainly due to our long-term experiences in the pharmaceutical industry. We cover training in the area of marketing, sales, communication, HR management, coaching, managerial skills, mentoring.

Pfizer, Sanofi, Novartis, Imuna, Hartmann Rico, Gelscom, Astra Zeneca, Egis, Solvay and Ferring Pharmaceutical belong to pool of our major pharmaceutical clients and our services are designed to address the full spectrum of their needs.

Starting from market research which involves field information campaigns, mystery shopping, customer satisfaction surveys through sales and marketing support up to training and education. Experienced coaches cover training of all level of employees - representatives, area managers, product managers, HR department officers and also training of the doctors. 

Corporate culture consulting and intra-corporate communication including e.g. surveys, or 360 degree feedback represent a significant component of our portfolio. Partners section gives a brief overview of our cooperation activities with both global and local leaders of the pharmaceutical market. Medical Media Ltd., has a long-lasting and above-standard relations at all levels of pharmaceutical industry, starting from  pharmaceutical companies through distribution companies to doctors, hospital and health centers.

The years of experiences in the pharmaceutical industry enable us to be the right partner for pharmaceutical companies wishing to develop their activities in our region.

 

 

Naše vzdelávacie projekty sú vysoko hodnotené hlavne z dôvodu našich dlhoročných skúseností vo farmaceutickom priemysle. Pokrývame vzdelávanie v oblasti marketingu, selling skills, komunikácii, riadenia ľudí, koučingu, manažerské aktivity, mentoring...

Medzi našich najväčších klientov, o ktorých rast na slovenskom trhu sa starala aj naša spoločnosť, patria farmaceutické spločnosti ako Pfizer, Sanofi, Novartis, Imuna, Hartmann Rico, Gelscom, Astra Zeneca, Egis, Solvay či Ferring Pharmaceutical

Náš servis pokrýval celé spektrum ich potrieb. Začínajúc personálnym auditom, koučingom personálu v teréne, vzdelávacími projektami šitými na mieru, ako aj "follow up" aktivitami po tréningoch, zabezpečujúcimi efektívne využívanie získaných poznatkov v dennej rutine. Naši koučovia majú skúsenosti so vzdelávaním reprezentantov, Sales manažérov, produktových manažérov, pracovníkov v HR oddeleniach a v prípade vybraných produktov aj vzdelávanie lekárov. Dôležitou súčasťou nášho portfólia je aj consulting firemnej kultúry a vnútro firemnej komunikácie, obsahujúci napríklad prieskumy spokojnosti či 360 stupňový feedback. V časti "Partners" je stručný prehľad aktivít našej spolupráce s globálnymi aj lokálnymi lídrami na farmaceutickom trhu.

Práve dlhoročné skúsenosti vo farmaceutickom odvetví nám umožňujú byť tým správnym partnerom pre farmaceutické spoločnosti, ktoré chcú vyvíjať svoje aktivity v našom regióne.