counselling and training company


Introduction                                           O spoločnosti


We are a Slovak-based counselling and training company 

Medical Media.

Our staff members contribute to our company´s quality with their 20 years of valuable experiences in sales and education in various areas including healthcare and pharmaceutical industry, distribution of pharmaceuticals, IT and food industry.

Since 1999 we focus exclusively on cooperation within the pharmaceutical industry and in the area of healthcare.

Our company’s key activities include:

 

Marketing

Sales
Education

 

Sme slovenská poradenská a vzdelávacia spoločnosť 

Medical Media.
S predajom a vzdelávaním máme 20 ročné skúsenosti a to v rôznych oblastiach –  zdravotníctvo a farmaceutický priemysel, distribúcia liečiv, IT, potravinársky priemysel.  Od roku 1999 sa pohybujeme výlučne vo farmaceutickom priemysle a zdravotníctve.

 

Hlavné aktivity, ktoré charakterizujú našu spoločnosť sú:
 

Marketing 

Predaj 

Vzdelávanie